Menu

Wat doet de Huurdersvereniging?

Als bewoners van een huurwoning van Nijestee kunt u lid worden van een huurders-vereniging. Woont u in Kostverloren, dan kunt u zich aanmelden als lid van de Huurdersvereniging Kostverloren (HvK).

Wat doet de HvK?
De HvK komt op voor de belangen van haar leden als het gaat om huurderszaken. U kunt hierbij denken aan grootonderhoudskwesties, leefbaarheid in de wijk, huurverhoging, wijkvernieuwing etc. De HvK kan ook individuele huurders ondersteunen.

Zij houdt maandelijks spreekuur en leden kunnen voor vragen bellen met de bestuursleden. De HvK houdt verder contact met de achterban, door tenminste 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering te houden en door zo'n 6 keer per jaar een nieuwsbrief te verspreiden.

Het bestuur vergadert zo veel mogelijk 1 keer per week en heeft maandelijks overleg met de relatiebeheerder van Nijestee. Daarnaast worden er wijkschouwen gelopen en is er tussentijds contact met Nijestee over lopende zaken.

Wat levert uw lidmaatschap op?
U blijft geïnformeerd over zaken die u als huurder direct aangaan. Daarnaast kunt u hulp vragen met betrekking tot huurderszaken. Doordat de HvK zich samen met andere HV's in een platform heeft verenigd, wordt er met behulp van de Woonbond gepoogd voor de positie van huurders in het algemeen zo goed mogelijk op te komen. Gezien de ontwikkelingen op stedelijk en landelijk niveau is dit hard nodig.

Wat kost het lidmaatschap?
Het lidmaatschap kost € 0,75 per maand en wordt rechtstreeks geïnd door Nijestee.
Aanmelden kunt u hier doen>>>

Het bestuur

Huurdersvereniging Kostverloren
lidmaatschap kost slecht
€ 0.75 per maand.

Postadres & spreekuur:
HvK Kostverloren
R. van Rijnstraat 160a
9718 PS Groningen

Voorzitter:
Jacob Bolhuis
M. 06 54 66 02 49
jbolhuis@home.nl

Penningmeester:
Harmina de Man
hgdewit@ziggo.nl

Erwin Docter
Secretaris/technisch beheer
erwin@darcoury.nl


Download hier de statuten>>>